Два принципа за мотивация на работното място

https://i0.wp.com/optimist.bg/wp-content/uploads/2014/01/motivation.jpeg?fit=572%2C349&ssl=1

Мотивацията на персонала е комплексна.

Как да се мотивират хората на работното място е тема, която продължава да вълнува и тормози собствениците на различни бизнеси.

В статията ще покажем два принципа за мотивация на персонала, които са валидни за всички генерации: автономност и прозрачност.

Автономност

Хората са автономни същества. Всички искаме да сме зависими единствено от нас самите в решенията си за това как да живеем, работим и забавляваме.

Въпреки това индустриалната революция изисква работата да е структурирана, с много указания и крайни срокове.

Този подход създава работна сила, която е отзивчива на изискваните от нея задачи, но показва много малка заинтересованост в отдадеността си към компанията за да помогне да постигне резултати повече от тези, които се изискват от нея.

Какво ще стане обаче, ако в работната среда се даде повече автономност? Как ще сработи това? Как би могло да стане?

Много просто, системите за автономност на персонала са създадени около следните критерии:

  1. Какво правят
  2. Как го правят
  3. Кога го правят
  4. Къде го правят
  5. С кого го правят

Този мениджърски подход внася повече креативност при идентифицирането на правилните хора, които да бъдат назначени на работното място, тъй като по-ясно се виждат резултатите, които се очакват от служителите. Освен това се изисква много повече труд в отношение на това хората да се държат отговорни за резултатите, за които техните позиции отговарят.

Но това работи. Цялата философия е съсредоточена върху резултатите от работната среда. Тази стратегия по управления на човешките ресурси се нарича Results Only Work Enviorments или на кратко ROWEs.

Нейните основатели – Кали Реслър и Джоди Томпсън, започват изграждането и с концепцията да се даде 100% автономност на хората да вършат работата си.

Резултатите се, че самите хора са много по-мотивирани и отдадени като работна сила.

Стратегията работи, защото отношението към служителя е като към голям човек, автономно човешко същество, каквото всъщност той е.

Прозрачност

За собствениците на малки бизнеси прозрачността може да е по-плашеща от автономията.

Прозрачността е по-труден похват при малките собственици на бизнеси, защото ги разкрива пред работниците им в измерения, при които някои работодатели се чувстват неудобно.

И е точно така.

Но това е цената за да се получи най-доброто от служителя. Ако това е целта ви – прозрачността ще помогне да я постигнете.

Прозрачността означава по-високи нива на мотивация и отдаденост, защото пряко влияе върху доверието на работното място. Според множество изследвания в тази област, нивата на доверие са обвързани с нивата за финансови резултати.

Предоставянето на прозрачност показва на служителите мястото им в организацията, значението на тяхната роля в целия процес. По този начин служителят сам разбира взаимовръзката между резултатите от неговия труд и резултатите, постигнати от компанията.

Собствениците на бизнеси, които предоставят повече автономност и прозрачност на работната си сила, могат не само да привлекат, но и да задържат най-добрите си кадри. А във времена, когато талантът става все по-рядко срещан, този подход може да ви донесе големи възвръщания на инвестициите.


[fbcomments]