Проектиране на изображения във въздуха

Leia Display Systems е името на уредът, който вече позволява проектирането на изображения във въздуха. Уникалната технология ни позволява да минем директно през картината, да я докоснем и да въздействаме върху нея. Лъчи от едва доловима мъгла са преносителите на данните на изображенията.


[fbcomments]